VĂN HÓA LÀ GÌ? VĂN HÓA CÓ MẤY LOẠI ?

VĂN HÓA LÀ GÌ? VĂN HÓA CÓ MẤY LOẠI ?
- Văn hóa là những sản phẩm do con người tạo ra trong quá trình lịch sử, làm cho cuộc sống tốt hơn, đẹp hơn và có ý nghĩa hơn. Ví dụ: cái quạt mo (cau), chuyện cổ tích Tấm Cám...
- Phân loại: Ngày xưa, người ta chia văn hóa ra làm 2 loại là văn hóa vật chất (ví dụ: cái cuốc, cái cày) và văn hóa tinh thần (ví dụ: thờ cúng tổ tiên). Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười
Về sau, người ta lại chia thành 3 loại: văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần và văn hóa giao tiếp (ví dụ: tình mẫu tử).
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản
Ảnh minh hoạ
Ngày nay, người ta gom văn hóa tinh thần và văn hóa giao tiếp thành văn hóa phi vật thể (ví dụ: chế biến món ăn). Nói khác đi, hiện nay, người ta chia văn hóa thành 2 loại: văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể.
Theo FB Văn Hoá Việt Nam