Tên gọi một số thủ đô, thành phố của các nước bằng tiếng Việt trước ngày 30/4/1975

Anh quốc có thủ đô là London trước 30/4/1975 đọc là Luân Đôn
Bắc Triều Tiên có thủ đô là Pyongyang trước 30/4/1975 đọc là Bình Nhưỡng
Đài Loan có thủ đô là Taipei trước 30/4/1975 đọc là Đài Bắc
Lào có thủ đô là
Lào có thủ đô là Vientiane trước 30/4/1975 đọc là Viêng Chăn, Vạn Tượng
Campuchia có thủ đô là Phnom Penh trước 30/4/1975 đọc là Nam Vang
Trung Quốc có thủ đô là Beijing trước 30/4/1975 đọc là Bắc Kinh
Pháp có thủ đô là Paris trước 30/4/1975 đọc là Ba Lê
Nga có thủ đô là Moscow trước 30/4/1975 đọc là Maxcơva, Mạc Tư Khoa
Đức có thủ đô là Berlin trước 30/4/1975 đọc là Bá Linh
Hàn Quốc có thủ đô là Seoul trước 30/4/1975 đọc là Hán Thành
Nhật Bản có thủ đô là Tokyo trước 30/4/1975 đọc là Đông Kinh
Hoa Kỳ (Mỹ) có thủ đô là Washington, D.C. trước 30/4/1975 đọc là Hoa Thịnh Đốn; New York trước 30/4/1975 đọc là Nữu Ước; San Francisco trước 30/4/1975 đọc là Cựu Kim Sơn; Manhattan trước 30/4/1975 đọc là Mã Nhật Tân
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, ngoài trời và nước

Theo FB Văn Hoá Việt Nam