Lục Tỉnh Nam Kỳ gồm những tỉnh nào và có từ năm nào?

Vùng đất Lục Tỉnh Nam kỳ xưa vốn là một vùng đất hoang sơ, chưa có bóng người, nhiều thú dữ sinh sống. Tuy nhiên, nhà Nguyễn nhận thấy rõ đây là một vùng đất màu mỡ, đất đai phì nhiêu, có khí hậu trong lành, rất phù hợp để dân cư lập nghiệp, trồng trọt các loại hoa màu, thực phẩm. Vì vậy, nhà Nguyễn tiến hành khai hoang, mở mang bờ cõi.
Theo như Đại Nam nhất thống chí đã ghi lại, vào năm Mậu Dần (1698) phủ Gia Định được xây dựng bởi chúa Nguyễn Phúc Chu, đến năm Nhâm Tuất (1802) khi vua Gia Long lên ngôi đã đổi phủ Gia Định thành trấn Gia Định. Năm Mậu Thìn (1808), trấn Gia Định được nâng lên Gia Định thành với 5 trấn là Phiên An, Biên Hòa, Định Tường, Vĩnh Thanh, Hà Tiên. Cuối cùng vào đời vua Minh Mang thứ 13 (1802 – 1832) đã đổi các trấn của Gia Định thành 6 tỉnh với, từ đó có tên là Lục Tỉnh Nam kỳ.
Sau khi vua Minh Mạng đổi các trấn của Gia Định thành 6 tỉnh gọi chung là Nam Kỳ gồm các tỉnh: Gia Định, Biên Hòa, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên. Trong đó, dân gian còn chia làm 3 tỉnh Miền Đông (Gia Định, Biên Hòa, Định Tường) và 3 tỉnh Miền Tây (Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên).
Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.
Theo FB Văn Hoá Việt Nam