ĐỊA VĂN HÓA: VĂN HÓA MANG DẤU ẤN VÙNG ĐẤT SẢN SINH RA

Văn hóa là sản phẩm của con người tạo nên. Trước hết, văn hóa mang đậm dấu ấn của vùng đất mà nó đã được sản sinh. Vi dụ: người ở vùng sông nước thì thường có văn hóa bơi, văn hóa chèo...; người ở miến đồi núi thì thường đi bộ và leo trèo rất giỏi. Tính chất này, người ta gọi là tình địa văn hóa.
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang ngồi, ngoài trời và nước
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời
Do tính địa văn hóa mà văn hóa ở mỗi địa phương, mỗi vùng miến, mỗi quốc gia thường không giống nhau, mà khác nhau khá nhiều, tạo nên sự hấp dẫn đồi với con người đến từ vùng đất khác.
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, đám đông và ngoài trời
Nói khác đi, tính địa văn hóa đã tạo nên những thỏi nam châm thu hút khách du lịch, cho nên người ta còn gọi đó là tài nguyên du lịch thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.
Theo FB Văn Hoá Việt Nam