GIAO LƯU VĂN HÓA TRÊN LĨNH VỰC PHONG TỤC CƯỚI HỎI

Phong tục cưới hỏi là một lĩnh vực của văn hóa. Do đó, phong tục cưới hỏi cũng không thể không có sự giao lưu văn hóa.
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang ngồi
Ở miền Trung và miến Bắc Việt Nam, sinh lễ đính hôn cũng nha qua cưới của nhà trai trao cho cô dâu thường là một món nữ trang bằng vàng hay đá quý, như: dây chuyền, cây kiềng, vòng tay, chiếc lắc... Tuy nhiên, ở miến Nam, phong tục cưới nơi đây đã giao lưu văn hóa của người Khmer, cho nên sính lễ hay quá cưới nhà trai trao cho cô dâu luôn là đôi bông tai. Cho nên, ở miến Nam trước đây, người phụ nữ đeo bông tai nghĩa là đã lập gia đình, còn con gái thì chỉ đeo khoen, tòn ten...
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng
Cũng trong phong tục cưới, ngày nay, người ta còn thấy cô dâu chú rể còn trao nhau đôi nhẫn cưới, đeo vào ngón áp út của bàn tay trái biểu tượng tình trạng trái tim đã có chủ ! Phong tục đeo nhẫn này xuất phát từ nghi thức hôn phối của Công giáo (tức Thiên Chúa giáo). Trong quá trình du nhập và phổ biến của Công giáo ở Việt Nam, tập tục đeo nhẫn của tôn giáo này đã có lúc, có nơi trở thành một nghi thức trong lễ cưới củ người Việt. Nói khác đi, phong tục đeo nhẫn cưới chính là sự giao lưu văn hóa Việt - Pháp.
Trong nghi thức cưới hỏi của người Việt Nam, cô dâu chú rể có trách nhiệm phải bái lạy tổ tiên, bái lạy cha mẹ và bái lạy những người trên trước. Ngày trước, cô dâu và chú rể đều phải thực hiện nghi thức lễ bái truyền thống của người Việt là quý mọp xuống đất mà lạy, sao cho: trán, 2 bàn tay và 2 đầu gối đều chạm đất... Tuy nhiên, theo thời gian, cô dâu chú rể ngày nay thường đứng lạy bằng cách dùng 2 bàn tay chập vào nhau, đưa lên ngang ngực và lạy xuống. Thật ra, nghi thức lạy này là một phần trong nghi thức lạy của Phật giáo, với 2 bàn tay chấp lại có tên "liên hoa ấn" (ấn hình hoa sen). Phật giáo đã du nhập vào Việt Nam đã 2000 năm, cho nên nghi thức bái lạy của tôn giáo này trở nên quá quen thuộc với tất cả mọi người dân.
Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Tóm lại, văn hóa có nhiều lĩnh vực. Trong bất cứ lĩnh vực nào, văn hóa cũng đều có một sự giao lưu văn hóa với các quốc gia, các địa phương hay các cộng đồng khác.
Theo Fb Văn Hoá Việt Nam