Đà Nẵng (Tourane) Thời Pháp Thuộc

Đà Nẵng trong lịch sử có những tên gọi khác. Vì nằm ở cửa sông Hàn nên còn được gọi là Cửa Hàn. Người Pháp gọi Đà Nẵng là Tourane vì đọc nhầm thôn Thạc (碩) Gián thành Tu(須) Gián và Tu Gián được phiên âm ra "Tourane".

Nguồn gốc từ "Đà Nẵng" là biến dạng của từ Chăm cổ "DAKNAN", nghĩa là vùng nước rộng lớn[3]. Trong đó, chữ DAK có nghĩa là nước, NAN là rộng, lớn, hoặc già. Địa danh DAKNAN hàm ý chỉ vùng sông nước rộng mênh mông (sông lớn hoặc sông già - cửa sông Hàn bây giờ). Người Việt phiên âm ra thành Đà Nẵng. Vào thời Pháp thuộc (và trước đó), địa danh Đà Nẵng thường được gọi là Tourane. vì chữ DAKNAN của dân tộc Chăm mà người Trung Hoa gốc Hải Nam đọc là TOUNAN, do đó mà phiên âm thành Tourane.

Trích từhttp://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0_N%E1%BA%B5ng.
Posted by Admin ĐN
100 năm trước- Phòng Thương mại & Nông nghiệp thời Pháp thuộc.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
100 năm trước- Phòng Thương mại & Nông nghiệp thời Pháp thuộc.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
"Ai đi trên đường cái Quan !" Route Mandarine - Nay là Quốc lộ số 1A, là con đường huyết mạch từ Bắc vào Nam - ảnh chụp năm 1908.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
"Ai đi trên đường cái Quan !" Route Mandarine - Nay là Quốc lộ số 1A, là con đường huyết mạch từ Bắc vào Nam - ảnh chụp năm 1908.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Ải Vân Quan - chốt chặn quan trọng trên đường ra kinh thành Huế.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Ải Vân Quan - chốt chặn quan trọng trên đường ra kinh thành Huế.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Bản đồ Đà Nẵng xưa 1920, cả thành phố chỉ vỏn vẹn có 20 con đường!
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Bản đồ Đà Nẵng xưa 1920, cả thành phố chỉ vỏn vẹn có 20 con đường!
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Bưu điện Đà Nẵng xưa.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Bưu điện Đà Nẵng xưa.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Cercle de Tourane nay là CLB thanh niên, số 30 đường Bạch Đằng.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Cercle de Tourane nay là CLB thanh niên, số 30 đường Bạch Đằng.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Chà Và Ấn Độ- Những thương nhân nước ngoài có cửa hiệu tại Đà Nẵng (Chủ yếu buôn bán vải).
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Chà Và Ấn Độ- Những thương nhân nước ngoài có cửa hiệu tại Đà Nẵng (Chủ yếu buôn bán vải).
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Chụp từ khách sạn MORIN *nay là Bạch Đằng Hotel - 1900
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Chụp từ khách sạn MORIN *nay là Bạch Đằng Hotel - 1900
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Trong lịch sử đạo Thiên chúa ở Việt Nam, Đà Nẵng là vùng đất truyền giáo thuộc loại sớm nhất. Hồi đầu, cả thành phố chỉ có một nhà thờ trong khu vực thành Điện Hải do quân Pháp chiếm đóng (ảnh trong album này). Năm 1923 nhà thờ chính tòa mới được xây dựng trên Rue du Mussé. Bức ảnh này cho thấy giáo dân Đà Nẵng đang đón mừng Noel khi chưa có nhà thờ. Có lẽ tấm ảnh này được chụp vào những năm đầu của TK XX.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Trong lịch sử đạo Thiên chúa ở Việt Nam, Đà Nẵng là vùng đất truyền giáo thuộc loại sớm nhất. Hồi đầu, cả thành phố chỉ có một nhà thờ trong khu vực thành Điện Hải do quân Pháp chiếm đóng (ảnh trong album này). Năm 1923 nhà thờ chính tòa mới được xây dựng trên Rue du Mussé. Bức ảnh này cho thấy giáo dân Đà Nẵng đang đón mừng Noel khi chưa có nhà thờ. Có lẽ tấm ảnh này được chụp vào những năm đầu của TK XX.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Thành Điện Hải được xây dựng kiên cố vào năm 1823 (Minh Mạng) theo kiểu vauban, có thành cao 12 mét, nơi đây vào năm 1858 đã xẩy ra cuộc chiến đấu ác liệt giữa quân dân Đà Nẵng (do Thống chế Lê Đình Lý, rồi đến Thống chế Nguyễn Tri Phương chỉ huy) với liên quân Pháp - Tây Ban Nha .
Nhà thờ và Bệnh viện xưa (trong ảnh) được xây trên nền của thành Điện Hải - Ngày nay nhà thờ không còn nữa. Phần đất thấp, kế nhà thờ, nay là Công viên Phần mền và thành Điện Hải đang được trùng tu. Tại khu vực nầy khi xây dựng, người ta đã phát hiện nhiều loại vũ khí xưa.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Thành Điện Hải được xây dựng kiên cố vào năm 1823 (Minh Mạng) theo kiểu vauban, có thành cao 12 mét, nơi đây vào năm 1858 đã xẩy ra cuộc chiến đấu ác liệt giữa quân dân Đà Nẵng (do Thống chế Lê Đình Lý, rồi đến Thống chế Nguyễn Tri Phương chỉ huy) với liên quân Pháp - Tây Ban Nha .
Nhà thờ và Bệnh viện xưa (trong ảnh) được xây trên nền của thành Điện Hải - Ngày nay nhà thờ không còn nữa. Phần đất thấp, kế nhà thờ, nay là Công viên Phần mền và thành Điện Hải đang được trùng tu. Tại khu vực nầy khi xây dựng, người ta đã phát hiện nhiều loại vũ khí xưa.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
100 năm trước Jules Ferry và nay là đường Trần Phú, con đường sầm uất của Đà Nẵng ngày nay. (Tòa nhà lớn là bệnh viện quân đội Pháp).
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
100 năm trước Jules Ferry và nay là đường Trần Phú, con đường sầm uất của Đà Nẵng ngày nay. (Tòa nhà lớn là bệnh viện quân đội Pháp).
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Bến Sông Hàn (Tourane)
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Bến Sông Hàn (Tourane)
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Bên trong nhà thờ Chánh tòa xưa. Người có râu dài có lẽ là cha cố đạo Vallet, người phác thảo tổng thể về kiến trúc của ngôi nhà thờ này.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Bên trong nhà thờ Chánh tòa xưa. Người có râu dài có lẽ là cha cố đạo Vallet, người phác thảo tổng thể về kiến trúc của ngôi nhà thờ này.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Bên trong nhà thờ Tourane (nhà thờ chính) trong ngày lễ trọng 14 tháng 9 năm 1924.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Bên trong nhà thờ Tourane (nhà thờ chính) trong ngày lễ trọng 14 tháng 9 năm 1924.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Cầu Nam Ô (chủ yếu phục vụ tàu lửa, ô tô chỉ đi "ké").
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Cầu Nam Ô (chủ yếu phục vụ tàu lửa, ô tô chỉ đi "ké").
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Cầu Nam Ô, một cây cầu đẹp, không thua gì cầu Tràng Tiền ở Huế. Vùng này có sản phẩm nước mắm và món gỏi cá rất nổi tiếng - Liên Chiểu Đà Nẵng (old photo).
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Cầu Nam Ô, một cây cầu đẹp, không thua gì cầu Tràng Tiền ở Huế. Vùng này có sản phẩm nước mắm và món gỏi cá rất nổi tiếng - Liên Chiểu Đà Nẵng (old photo).
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Chợ Cồn - Được xây dựng những khoảng năm 1940, trên một cồn đất cao giữa lòng thành phố, nơi đây nguyên là bãi phóng uế công cộng nằm trước Kho Đạn, cồn đất này sau đó được san bằng để làm ngôi chợ. Đây là ngôi chợ vào loại lớn, buôn bán sầm uất của Tp Đà Nẵng. Năm 1984 chính quyền thành phố đã cho xây lại chợ với tên là Trung tâm Thương nghiệp Đà Nẵng nhưng nhân dân vẫn quen gọi là Chợ Cồn. Ảnh cho thấy cổng chợ nằm trên mặt tiền đường Khải Định (Ông Ích Khiêm bây giờ).
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Chợ Cồn - Được xây dựng những khoảng năm 1940, trên một cồn đất cao giữa lòng thành phố, nơi đây nguyên là bãi phóng uế công cộng nằm trước Kho Đạn, cồn đất này sau đó được san bằng để làm ngôi chợ. Đây là ngôi chợ vào loại lớn, buôn bán sầm uất của Tp Đà Nẵng. Năm 1984 chính quyền thành phố đã cho xây lại chợ với tên là Trung tâm Thương nghiệp Đà Nẵng nhưng nhân dân vẫn quen gọi là Chợ Cồn. Ảnh cho thấy cổng chợ nằm trên mặt tiền đường Khải Định (Ông Ích Khiêm bây giờ).
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Chợ Cồn, Đà Nẵng 1949.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Chợ Cồn, Đà Nẵng 1949.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Chợ Cồn
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Chợ Cồn
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Bên trong chợ Cồn
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Bên trong chợ Cồn
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Chùa Pháp Lâm Đà Nẵng xưa
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Chùa Pháp Lâm Đà Nẵng xưa
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Chùa Vu Lan xưa, một ngôi cổ tự. Ngày nay chùa tọa lạc tại 84 Núi Thành, quận Hải Châu.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Chùa Vu Lan xưa, một ngôi cổ tự. Ngày nay chùa tọa lạc tại 84 Núi Thành, quận Hải Châu.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Đèo Hải Vân (old) với đường đèo rất hẹp chỉ đủ cho xe lưu thông một chiều nên phải chờ rất lâu. Đường đèo hẹp lại quanh co hiểm trở, không có lan can phòng hộ như bây giờ! 
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Đèo Hải Vân (old) với đường đèo rất hẹp chỉ đủ cho xe lưu thông một chiều nên phải chờ rất lâu. Đường đèo hẹp lại quanh co hiểm trở, không có lan can phòng hộ như bây giờ!
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Đường hầm tàu lửa Hải Vân Đà Nẵng - Huế được hoàn thành vào năm 1906 với sức người là chính. Đã có hàng trăm phu phen bỏ mạng khi đường hầm được hoàn thành. Tàu chạy qua đây mỗi ngày chỉ có 2 chuyến nên "Sếp hầm" thả chó đi rông và ngồi chơi luôn ở đây!
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Đường hầm tàu lửa Hải Vân Đà Nẵng - Huế được hoàn thành vào năm 1906 với sức người là chính. Đã có hàng trăm phu phen bỏ mạng khi đường hầm được hoàn thành. Tàu chạy qua đây mỗi ngày chỉ có 2 chuyến nên "Sếp hầm" thả chó đi rông và ngồi chơi luôn ở đây!
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Đường rail hỏa xa và Ga phụ chạy dọc sông Hàn. Tàu hỏa chuyển hàng hóa và khởi hành tại đây. Tàu chạy bằng than, phun khói mù mịt, thỉnh thoảng có kèm theo tro lửa nên dân ta quen gọi "tàu lửa".
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Đường rail hỏa xa và Ga phụ chạy dọc sông Hàn. Tàu hỏa chuyển hàng hóa và khởi hành tại đây. Tàu chạy bằng than, phun khói mù mịt, thỉnh thoảng có kèm theo tro lửa nên dân ta quen gọi "tàu lửa".
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Ga chính của Đà Nẵng xưa, được xây dựng vào năm 1905 trên đường Lagtie (nay là đường Hải Phòng), Gare principale de Tourane.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Ga chính của Đà Nẵng xưa, được xây dựng vào năm 1905 trên đường Lagtie (nay là đường Hải Phòng), Gare principale de Tourane.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Bàn tay của kẻ Sĩ thời xưa, với những móng tay rất dài, để chứng tỏ họ là tầng lớp trên, không phải lao động vất vả. Vì vậy có câu thơ rằng:
"Nhất Sĩ, Nhì Nông
Hết gạo chạy rông
Nhất Nông, Nhì Sĩ"
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Bàn tay của kẻ Sĩ thời xưa, với những móng tay rất dài, để chứng tỏ họ là tầng lớp trên, không phải lao động vất vả. Vì vậy có câu thơ rằng:
"Nhất Sĩ, Nhì Nông
Hết gạo chạy rông
Nhất Nông, Nhì Sĩ"
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Khách sạn MORIN de Tourane (do anh em nhà Morin) ở Đà Nẵng ngày xưa sáng lập. Nay là Khách sạn Bạch Đằng.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Khách sạn MORIN de Tourane (do anh em nhà Morin) ở Đà Nẵng ngày xưa sáng lập. Nay là Khách sạn Bạch Đằng.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Làng Thanh Khê xưa (ven đường xe lửa) Nhà cửa thấp, hầu hết bằng tre, lợp lá hoặc rơm rạ.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Làng Thanh Khê xưa (ven đường xe lửa) Nhà cửa thấp, hầu hết bằng tre, lợp lá hoặc rơm rạ.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Nhà thờ Chánh tòa - ảnh chụp 1925.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Nhà thờ Chánh tòa - ảnh chụp 1925.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Nhà thờ Chánh tòa ( còn gọi nhà thờ Con Gà) do trên nóc có biểu tượng con gà trống Gaulois. Nhà thờ nằm trên Rue du Mussé.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Nhà thờ Chánh tòa ( còn gọi nhà thờ Con Gà) do trên nóc có biểu tượng con gà trống Gaulois. Nhà thờ nằm trên Rue du Mussé.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Nhà thờ và bệnh viện trong khuôn viên thành Điện Hải xưa.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Nhà thờ và bệnh viện trong khuôn viên thành Điện Hải xưa.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Những công nhân điện tín đầu tiên của Đà Nẵng vào năm 1906. Có tên gọi nôm na là nhà dây thép Tiền thân của Bưu điện Đà Nẵng bây giờ.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Những công nhân điện tín đầu tiên của Đà Nẵng vào năm 1906. Có tên gọi nôm na là nhà dây thép Tiền thân của Bưu điện Đà Nẵng bây giờ.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Những ngư dân đánh cá đầu tiên ở Đà Nẵng- Những tiền hiền nghề biển của các ngư dân Sơn Trà ngày nay.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Những ngư dân đánh cá đầu tiên ở Đà Nẵng- Những tiền hiền nghề biển của các ngư dân Sơn Trà ngày nay.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Tàu lửa từ Đà Nẵng đi Huế. Những nhân viên hỏa xa đang tất bật cho chuyến khởi hành.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Tàu lửa từ Đà Nẵng đi Huế. Những nhân viên hỏa xa đang tất bật cho chuyến khởi hành.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Thương lượng giữa các quan chức bản xứ và thương nhân thuyền buôn nước ngoài. Người ngồi kiệu, lọng che, với râu dài có lẽ tương đương chức Chủ tịch UBND thành phố bây giờ - Tourane 1749 by Charles Fouqueray.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Thương lượng giữa các quan chức bản xứ và thương nhân thuyền buôn nước ngoài. Người ngồi kiệu, lọng che, với râu dài có lẽ tương đương chức Chủ tịch UBND thành phố bây giờ - Tourane 1749 by Charles Fouqueray.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Tòa nhà này hiện nay vẫn còn giữ được kiến trúc như ban đầu (đường Bạch Đằng).
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Tòa nhà này hiện nay vẫn còn giữ được kiến trúc như ban đầu (đường Bạch Đằng).
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Tòa Thị chính (cũ).
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Tòa Thị chính (cũ).
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Tòa Thị Chính và trụ sở Cty Shell xưa - Tòa nhà làm việc của UBND & HĐND thành phố Đà Nẵng bây giờ.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Tòa Thị Chính và trụ sở Cty Shell xưa - Tòa nhà làm việc của UBND & HĐND thành phố Đà Nẵng bây giờ.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Tourane - bến tàu Courbet (đoạn ngả ba Bạch Đằng - Quang Trung bây giờ).
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Tourane - bến tàu Courbet (đoạn ngả ba Bạch Đằng - Quang Trung bây giờ).
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Lớp tiền bối.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Lớp tiền bối.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Trận bão lớn năm 1916- Trên bến tàu Courbet cây cối gãy đổ, lác đác vài chiếc tàu bị chìm.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Trận bão lớn năm 1916- Trên bến tàu Courbet cây cối gãy đổ, lác đác vài chiếc tàu bị chìm.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Đà Nẵng 1945 - Trước chợ Hàn.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Đà Nẵng 1945 - Trước chợ Hàn.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Quai Courbet ngày xưa nơi có tuyến đường sắt đi Huế.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Quai Courbet ngày xưa nơi có tuyến đường sắt đi Huế.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Quai Courbet ngày xưa nơi có tuyến đường sắt đi Huế
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Quai Courbet ngày xưa nơi có tuyến đường sắt đi Huế
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Trại lính Pháp xưa- BCH Thành Đội Đà Nẵng bây giờ.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Trại lính Pháp xưa- BCH Thành Đội Đà Nẵng bây giờ.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Đà Nẵng xưa.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Đà Nẵng xưa.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Diễn tuồng ngoài bụi chuối.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Diễn tuồng ngoài bụi chuối.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Đình làng An Hải.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Đình làng An Hải.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Đình làng Hải Châu 1950 (ảnh sưu tầm).
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Đình làng Hải Châu 1950 (ảnh sưu tầm).
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Đình làng Hải Châu, chụp năm 1952.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Đình làng Hải Châu, chụp năm 1952.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Đình làng Phước Ninh xưa ( đường Lê Đình Dương). Xưa kia nơi đây nhà tranh vách đất, dân thưa thớt. Cư dân sống bằng nghề làm muối, trồng trọt.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Đình làng Phước Ninh xưa ( đường Lê Đình Dương). Xưa kia nơi đây nhà tranh vách đất, dân thưa thớt. Cư dân sống bằng nghề làm muối, trồng trọt.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Đường Bạch Đằng.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Đường Bạch Đằng.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Đường Champeaux về sau đổi là Republique, nay là Hùng Vương - Khu vực trong ảnh bên trái là chợ vườn Hoa, nay là khu đất vàng đang xây dựng bãi đổ xe ngầm và khu đất bên phải là khu triễn lãm 84 Hùng Vương.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Đường Champeaux về sau đổi là Republique, nay là Hùng Vương - Khu vực trong ảnh bên trái là chợ vườn Hoa, nay là khu đất vàng đang xây dựng bãi đổ xe ngầm và khu đất bên phải là khu triễn lãm 84 Hùng Vương.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Đường Courbet.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Đường Courbet.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Đường Hà Nội xưa. Nay là đường Hùng Vương, con đường buôn bán sầm uất nhất nhì Đà Nẵng.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Đường Hà Nội xưa. Nay là đường Hùng Vương, con đường buôn bán sầm uất nhất nhì Đà Nẵng.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Đường làng.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Đường làng.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Đường lên Bà Nà- phu phen phải gồng gánh hàng hóa cho người nước ngoài trong điều kiện đường sá cách trở.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Đường lên Bà Nà- phu phen phải gồng gánh hàng hóa cho người nước ngoài trong điều kiện đường sá cách trở.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Đường lên Bà Nà.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Đường lên Bà Nà.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Ga Chợ Hàn (Gare de Tourane Marché), được xây dựng trong những năm 40, nhằm thuận lợi cho việc bốc dỡ hàng hóa đi các nơi trong nước.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Ga Chợ Hàn (Gare de Tourane Marché), được xây dựng trong những năm 40, nhằm thuận lợi cho việc bốc dỡ hàng hóa đi các nơi trong nước.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Gánh đậu hủ - Một dạng đậu nành đông kết, ăn nóng với nước đường đen pha gừng - Món ăn xứ Quảng rẽ tiền nhưng nay cũng đã vắng dần.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278d 
Posted by Admin ĐN
Gánh đậu hủ - Một dạng đậu nành đông kết, ăn nóng với nước đường đen pha gừng - Món ăn xứ Quảng rẽ tiền nhưng nay cũng đã vắng dần.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278d
Posted by Admin ĐN
Gánh Mì Quảng, biết đâu là những tiền hiền của các quán mì Quảng ở Đà Nẵng hiện nay như quán bà Ngân, bà Vị, v.v.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Gánh Mì Quảng, biết đâu là những tiền hiền của các quán mì Quảng ở Đà Nẵng hiện nay như quán bà Ngân, bà Vị, v.v.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Hàng cháo lòng. Có lẽ là quán vào loại lớn lúc bấy giờ.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Hàng cháo lòng. Có lẽ là quán vào loại lớn lúc bấy giờ.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Hội đồng kỳ mục của làng - Các cụ chuyên ăn trên, ngồi trước.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Hội đồng kỳ mục của làng - Các cụ chuyên ăn trên, ngồi trước.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Hotel Bưu Điện và Điện Tín.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Hotel Bưu Điện và Điện Tín.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Kiệu quan lớn đi chơi Bà Nà.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Kiệu quan lớn đi chơi Bà Nà.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Mát-xa cũng là nghề có sớm ở Đà Nẵng xưa.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Mát-xa cũng là nghề có sớm ở Đà Nẵng xưa.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Mì Quảng Restaurant phục vụ những người lao động & một thực khách có tướng tá rất bặm trợn đang dùng bữa. Rất giống một nhân vật VIP hiện nay!. Thức ăn và chén bát được bày biện sơ sài trên một phảng gỗ.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Mì Quảng Restaurant phục vụ những người lao động & một thực khách có tướng tá rất bặm trợn đang dùng bữa. Rất giống một nhân vật VIP hiện nay!. Thức ăn và chén bát được bày biện sơ sài trên một phảng gỗ.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Mỏ than Nông Sơn.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Mỏ than Nông Sơn.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Mỏ vàng Bồng Miêu.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278d 
Posted by Admin ĐN
Mỏ vàng Bồng Miêu.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278d
Posted by Admin ĐN
Một ông Ba mươi săn được ở chân núi Ải Vân.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Một ông Ba mươi săn được ở chân núi Ải Vân.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Một số cư dân Đà Nẵng xưa.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Một số cư dân Đà Nẵng xưa.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Ngã tư Republique - Ferry (Hùng Vương - Trần Phú bây giờ).
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Ngã tư Republique - Ferry (Hùng Vương - Trần Phú bây giờ).
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Ngân hàng Đông Dương tại Đà Nẵng.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Ngân hàng Đông Dương tại Đà Nẵng.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Ngư dân Đà Nẵng xưa.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Ngư dân Đà Nẵng xưa.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Ngũ Hành Sơn (hòn Hỏa Sơn) - Ngày xưa, núi đá  chìm  dưới những đụn cát.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Ngũ Hành Sơn (hòn Hỏa Sơn) - Ngày xưa, núi đá chìm dưới những đụn cát.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Quân Pháp trở lại Đà Nẵng 1946- Diễu binh trước Tòa Thị chính.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Quân Pháp trở lại Đà Nẵng 1946- Diễu binh trước Tòa Thị chính.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Tiền thân của musse Cham.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Tiền thân của musse Cham.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Trẻ con trên vùng cát _ Sơn Trà ngày xưa! Không áo, không quần. Suốt ngày rông chơi trên cồn cát.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Trẻ con trên vùng cát _ Sơn Trà ngày xưa! Không áo, không quần. Suốt ngày rông chơi trên cồn cát.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Trận bão lớn 1916.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Trận bão lớn 1916.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Nhà thông tin đường Hùng Vương ngày nay.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Nhà thông tin đường Hùng Vương ngày nay.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Những người thợ điêu khắc gỗ ở làng Kim Bồng xưa - Những nghệ nhân tài hoa đất Hội An (Faifoo-Tourane).
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Những người thợ điêu khắc gỗ ở làng Kim Bồng xưa - Những nghệ nhân tài hoa đất Hội An (Faifoo-Tourane).
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Núi Ngũ Hành Sơn (ảnh chụp cách đây ngót 100 năm) với quang cảnh chùa cổ Tam Thai.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Núi Ngũ Hành Sơn (ảnh chụp cách đây ngót 100 năm) với quang cảnh chùa cổ Tam Thai.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Phu kéo xe - Những cư dân lao động của Đà Nẵng xưa.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Phu kéo xe - Những cư dân lao động của Đà Nẵng xưa.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Rue Republique - Nay là đường Hùng Vương.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Rue Republique - Nay là đường Hùng Vương.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Tháp Chàm Bằng An (Điện Bàn - 1910).
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Tháp Chàm Bằng An (Điện Bàn - 1910).
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Trụ sở của ủy viên cộng hòa thuộc đoàn đại biểu Đà Nẵng - Tòa nhà nằm ở góc ngả tư Yên Bái - Hùng Vương bây giờ.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Trụ sở của ủy viên cộng hòa thuộc đoàn đại biểu Đà Nẵng - Tòa nhà nằm ở góc ngả tư Yên Bái - Hùng Vương bây giờ.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Viện Bảo tàng Cham được lập vào năm 1919. Bức ảnh nầy cho thấy thời kỳ nầy chưa có bảo tàng Cham. Những hiện vật được người Pháp tập trung về đây (vườn trưng bày) vào khoảng năm 1900.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Viện Bảo tàng Cham được lập vào năm 1919. Bức ảnh nầy cho thấy thời kỳ nầy chưa có bảo tàng Cham. Những hiện vật được người Pháp tập trung về đây (vườn trưng bày) vào khoảng năm 1900.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Xẻ đá ở Ngũ Hành Sơn.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Xẻ đá ở Ngũ Hành Sơn.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Xe guồng đạp nước, phương tiện dẫn thủy nhập điền của người nông dân làng Thủy Tú, Nam Ô xưa.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Xe guồng đạp nước, phương tiện dẫn thủy nhập điền của người nông dân làng Thủy Tú, Nam Ô xưa.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Xử án - người có tội thời xưa bị nọc ra giữa công đường và bản án được thi hành ngay.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
Xử án - người có tội thời xưa bị nọc ra giữa công đường và bản án được thi hành ngay.
Trích từ http://forum.dng.vn/showthread.php?t=46278
Posted by Admin ĐN
ANNAM - TOURANE. - Route Mandarine de Faifoo pendant une éclipse de soleil 
Tourane (Đà Nẵng xưa) - Đường cái quan trong một dịp nhật thực.
ANNAM - TOURANE. - Route Mandarine de Faifoo pendant une éclipse de soleil
Tourane (Đà Nẵng xưa) - Đường cái quan trong một dịp nhật thực.

Theo anhxua.com