Tìm hiểu văn hóa người Chăm tại Việt Nam P2

Nhà  ca người Chăm phn ánh rõ tính cht mu h ca gia đình người Chăm. Ngôi nhà tc (thang yơ) được làm trước tiên. Nhà gm 2 gian 1 chái chy dài theo hướng đông - tây, vi gian phía đông được làm kho thóc, gian và chái phía tây là nơ đu tiên ca v chng con gái nhà ch. Khi người em gái ly chng, v chng cô ch s nhường thang yơ cho em và chuyn sang thang mưyâu, được dng song song vi thang yơ. Ngoài ra, trong khuôn viên còn có nhà ngang (thang gan), nơi ngh ngơi ca cha m và các người con chưa lp gia đình; nhà bếp (thang gin) là nơi nu nướng ca gia đình. Ngoài nhà bếp nm riêng, ba nhà kia được ni lin nhau bng mt s ca và h thng máng nước gia các mái tiếp xúc nhau. Vây quanh khuôn viên là mt hàng rào cây khô ken dày vi mt cng ra vào (thường lùi vào bên trong hàng rào mt đon) quay v hướng nam hoc tây nam.
 
Mt trước ngôi nhà chính trong khi nhà  người Chăm

Có th nói, mt trong nhng di sn văn hóa dân gian đc sc nht ca người Chăm ngày hôm nay là nhng l hi truyn thng. Nhng l hi truyn thng này ch yếu ph biến và thnh hành  người Chăm Nam Trung B (gm người Chăm Bàlamôn và phn nào đy gm c người Chăm Bàni). Có nhng l hi mang tính đnh k thường niên như l Pơh Mbăng Yang và Rija Nưgar vào tháng Giêng (lch Chăm), l cu đo ti các tháp (Yôr Yang) và l cu đo ti các ca bin (Plao Pasah) vào tháng 2, l Mbăng Kate tưởng nh các v anh hùng và ông bà t tiên vào tháng 7, l chn ngun nước (kap hlâu krong) vào tháng 8, l Mbăng Chambur vào tháng 9. Ngoài các l hi ln mang tính cng đng, người Chăm còn thc hành mt lot nghi l cho cây lúa, như: l dng chòi cày, l cúng thn rung lúc lúa đ nhánh, l cúng lúa làm đng và l mng lúa v nhà. Mi khi cn gii hn hay cu mong điu gì đó, các gia đình vá các dòng h còn t chc các l múa khác nhau, như: l múa ln, l múa ngày và l múa đêm. Có nhng l hi ln ch được t chc my năm mt ln như l chém trâu tế th núi Đá Trng. Các l hi ca người Chăm cũng có nhng nét tương đng vi các l hi ca các dân tc khác trên thế gii. Ví d, l hi Rija Nưgar đu năm ca người Chăm rt gn vi tết năm mi ca người Khmer, người Lào, người Thái, người Mianma; l hi Kate có hình thc và ni dung như các l cu thn ca nhng dân tc theo đo Hindu, còn l hi Ramuwan ca người Chăm (đc bit là người Chăm  An Giang) thì là tháng chay ca c thế gii Hi giáo. Các l hi ca người Chăm bao gi cũng được t chc mt cách rt bài bn, trt t, hình thc và luôn có nhng người hành l riêng cho tng loi l hi.
L
 hi Kate: là l hi ln nht trong năm ca người Chăm được t chc vào nhng ngày đu tháng 7 lch Chăm (khong tháng 10 Dương lch) đ tưởng nh các v vua, n thn Po Nugar, các anh hùng dân tc và ông bà t tiên. L được t chc ti các lăng tháp và có quy mô ln. Ti ngày cui tháng 6, các ông thy làm l ti các nơi gi đ l ca vua đ xin phép được đưa l phc và các đ l khác lên lăng, tháp. Sáng hôm sau, ngày đu ca tháng 7, là ngày l hi tưng bng đưa l phc lên lăng, tháp. Các thy phi làm l xin thn Shiva cho phép m ca tháp vi vt l: rượu, tru cau và nước pha trm tm tượng. Sau đy là nhng nghi l trang trng như thay y, tm tượng, cúng tế...trong lăng, tháp và bên ngoài. Nhng vt l by ra trước bàn th gm rượu, tru cau, nước ngt, dê, cá và gà. Đc bit trong các loi bánh luôn có bánh tét (âm), bánh gan tay (dương), bánh gng. Sau l ln ti lăng, tháp, đng bào còn làm l cúng ông bà, t tiên ti nhà, đi thăm viếng nhau, t chc các cuc chơi, ăn ung... trong ba ngày lin. Trong l hi Kate thì đàn Kanhi (mt loi đàn kéo dây) được dùng. Đàn Kanhi có hai dây, hình dáng ging đàn nh ca người Vit, ch khác bu cng hưởng ca nó làm bng mai con rùa vàng.
 
L rước y trang vào ngày đu tháng 7

Tết Ramuwan là l hi ln nht và quan trng nht đi vi người Chăm theo đo Hi. Nhưng do tách khi cng đng Hi giáo thế gii t lâu, nên  l Ramuwan ca người Chăm Bàni ti hai tnh Ninh Thun và Bình Thun, nhng quy đnh nghiêm ngt ca đo Hi đã gim đáng k. Ví d, trong tháng chay, ch nhng Po Acar (nhng người đã gia nhp vào hàng ngũ các tu sĩ) là tp trung ti thánh đường đ thc hin ăn chay cho tt c cng đng; mi người ch tham gia vào các l thc trong ba ngày đu trước khi bước vào tháng chay. Đ khi đng cho mùa chay, vào cui tháng 8 Hi lch, người Chăm Bàni t chc đi to m. Vi nhng l vt đơn gin như bánh trái, rượu trng, m trà, mi người trong tc h và trong làng đến nghĩa đa tng gia tc đ làm sch c, làm l ty uế phn m và mi t tiên v d l cúng gia tiên. Sau khi to m v, các gia đình làm bàn th đ dâng l vt cho t tiên. Trong ngày cúng gia tiên, mi người trong gia đình đ nhà đ hp mt vi t tiên và cu mong được phù h đ trì. Ch sau khi cúng t tiên xong, mi bt đu ngày đu ca tháng Ramuwan. Tuy không phi ăn chay, nhưng trong tháng chay, mi người ngày ngày vn mang cơm nước đến thánh đường cho các tu sĩ ăn ti hay đem l vt đến dâng lên thánh Allah. Các tu sĩ s đc kinh, cu nguyn 30 ngày trong thánh đường. Sáng ngày th 30, các tu sĩ chun b cho l đi go, hay còn gi là b thí. Go là do gia đình tu sĩ và các tín đ mang ti. Hình thc chia căn c vào s lượng người ca các gia đình, k c người sng và người chết. Chia xong, các gia đình c người đến mang nhng th đuc chia v và phân phát cho tng người như là lc. Đến bui chiu, các tu sĩ li bt đu đc kinh, cu nguyn, chun b cho th tc quan trng cui cùng là đưa cây thánh ra ngoài vào sáng hôm sau. Không ai biết cây thánh có t bao gi. Ch biết được nó là vt truyn t đi này sang đi khác. Người Chăm Bàni tin rng l đưa cây thánh ra ngoài din ra trn vn thì năm đó c làng s được phước ln. Sáng ngày th 31, ti thánh đường, toàn th chc sc, tu sĩ và tín đ trong c làng làm l kết thúc tháng Ramuwan. H đc kinh cu an lành cho muôn người. Sau đó mi người v li gia đình mình m đu cho mt năm mi sau tháng chay tnh.
 
L to m trước khi bt đu mùa chay

L Rija Praung: là l múa ln nht, phc tp nht và cũng mang tính văn hóa ngh thut nht ca người Chăm. L này ch din ra khi trong tc h có người b bnh tt. Đây là l tr n li ha cho b trên (thn linh, t tiên) sau khi được phù h cho gia tc yên vui, tai qua nn khi. L Rija Praung din ra 4 ngày 4 đêm hay 6 ngày 6 đêm gm nhiu l thc khác nhau. Đu tiên là l dng nhà l bng g mi cht trên rng đem v. Tiếp theo, trong hai ngày hai đêm đu, din ra l múa tôn chc vũ sư bên bàn t có nhng vt l tượng trưng cho đa tr ra đi, l múa đón rước hai chiếc thuyn g... Sang ngày th ba là l tin hai chiếc thuyn ra sông, có tc cúng đ cng np (ch mang tính l nghi) hai đa tr (thường là mt bé trai và mt bé gái khong 10 tui) cho đoàn thuyn. Trong l, hai nhóm đàn ông múa tranh nhau hai chiếc thuyn và hai đa bé trong nhà l, bà vũ sư và thy v múa lc lư hai chiếc thuyn. Sau đó, đoàn thuyn l được đem tin đi trên mt dòng sông. Trong sut cuc l, ông ch l hát t mười đến mười hai bài tng ca hay bài ca lch s khác nhau.Các nhc công, vũ sư đm nhc và biu din theo tinh thn ni dung bài hát. Bài tng ca này tiếp ni bài tng ca kia to nên nét phong phú đa dng, xếp lp lên nhau, đp nhp cung vũ sôi ni cm xúc ca các điu nhc, điu múa. Trong l này, hai loi trng được dùng là trng Baranung và trng Ginang. Ngoài ra kèn Saranai cũng được dùng trong l này.
- Tr
ng Baranung: là loi trng tròn, bt da mt mt bng da dê, thân trng bng g. Xung quanh thân trng có đc 12 l, mi l được gi cht bng mi con nem và qun dây mây xung quanh. Đây là b phn tăng gim âm thanh và nt nhc ca trng. Trng này được người Chăm xem là biu trưng cho lng ngc (tim, phi, ngũ tng), là biu hin cái tâm con người.
- Tr
ng Ginang: là trng dài hình tr. Thân trng thường làm bng g lim khoét rng bên trong. Hai mt trng căng da. Mt nh căng da dê, mt này người Chăm gi là chang (mt dương) v bng tay. Còn mt mt ln căng da trâu, mt này là mt chính ca trng mà người Chăm gi là băm (mt âm) và luôn đánh bng dùi g. Trng Ginang tượng trưng cho đôi chân con người.
- Kèn Saranai: đây là nh
c c thi bng hơi. Cu trúc gm 3 phn gn lin nhau: phn chuôi (gali) làm bng đng, bên trong có gn lưỡi gà bng lá buông dùng đ thi; phn thân (rup) làm bng g đc rng 7 l chính phía trên và 1 l ph  phía dưới đ điu khin các nt nhc; và b th ba loa kèn làm bng g quí, sng trâu, hoc ngà voi, rng rut và đây là phn phát âm thanh. Kèn Saranai có 5 nt âm thanh tượng trưng cho 5 ngũ quan ca con người. Theo quan nim người Chăm v 3 loi nhc c: trng Baranung, trng Ginang, kèn Saranai là tượng trưng cho con người và mt vũ tr thu nh (tri, đt) hoàn chnh. Do vy khi biu din 3 nhc c này không được tách ri nhau mà luôn hòa quyn vi nhau, trong đó kèn Saranai là nhc c ch đo. Ba nhc c này đã to nên linh hn cho l hi Chăm.
ST