Kiến thức về bài trí trong Chùa Việt Nam

Đầu năm đi Chùa lễ Phật - phần 1 : Kiến thức về bài trí trong Chùa Việt Nam

Khi các bạn đi Lễ Chùa , cần biết các vị đang ngồi trên ban Thờ là các vị nào để thêm phần hiểu biết
Khi lễ Phật - các bạn nên Chắp 2 tay vào nhau gọi là Hợp Chưởng - các ngón tay khít vào , 2 bàn tay khum lại tạo khoảng rỗng bên trong và cúi đầu kính lễ (không lắc lắc vái lạy như bổ củi và miệng rít lên ) 
Ý nghĩa là : Nhất tâm hướng Phật - Pháp

Nghiêm cấm rải tiền lẻ vào các Ban thờ và Tượng La hán hay gốc cây - nếu có tiền nên công đức tập trung vào 1 hòm chính
Không nên sắm lễ lạt , vàng mã nhang đèn khi lên Chùa vì Nhà Chùa đã có sẵn Nhang đèn.
Cấm đốt vàng mã gây hại môi trường
Không nên xin xăm quẻ xem bói , dâng sớ Tâu trình
Tập không cầu xin điều gì cả, nên tâm niệm bình lặng không tán loạn tâm - giữ thanh thản trong tâm - nếu có ý niệm nên Hướng tâm buông xả.

Sơ đồ bài trí điện Phật chùa Phật giáo nguyên thủy

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Sơ đồ bài trí điện Phật chùa miền bắc

Không có mô tả ảnh.

Sơ đồ bài trí điện Phật chùa miền nam tầng 1

Không có mô tả ảnh.

Sơ đồ bài trí điện Phật chùa miền nam tầng 2

Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.

Sơ đồ bài trí tượng trong chùa Việt thời Nguyễn

Không có mô tả ảnh.

Sơ đồ bài trí tượng trong chùa Việt thời Lê Trung Hưng

Không có mô tả ảnh.

Sơ đồ bài trí tượng trong chùa Việt thời Tây Sơn

Không có mô tả ảnh.

Sơ đồ bài trí tượng Phật thường thấy

Không có mô tả ảnh.
Theo: Tuấn Hà Vinalink